Dâm thư Trung Quốc
Con đường quan lộ (Update phần 30)
Chu Hổ (Update phần 6)
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Hướng Nhật – Quyển 6 (Update phần 100)
Ân Tố Tố (Update phần 13) - Dịch giả Meode
Gái bán hoa (Update phần 20)
Hướng Nhật – Quyển 10 (Update phần 105)