Truyện sex học sinh
Cave thời 4.0 (Update phần 36) - Daquy
Ngôi trường kỳ lạ (Update phần 7)
Em Linh cùng lớp (Update phần 18) - FrogMan
Cô giáo Hiền (Update phần 3)
Địt nhau tuổi ô mai (Update phần 7)
Trường làng (Update phần 11)
Thiên đường (Update phần 45) - Hara
Ngọc ngà Châu báu (Update phần 11)