Truyện dịch
Con đường quan lộ (Update phần 30)
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Gái bán hoa (Update phần 20)
Mẹ là hiệu trưởng (Update phần 4)
Tình nghiện (Update phần 62)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 191)