Truyện xã hội
Quỳnh (Update phần 20) - Vân Anh
Tình muộn (Update phần 12)
Làng chài (Update phần 30)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Dũng (Update phần 2)
Kẻ thất lạc (Update phần 29) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Quỳnh (Update phần 20) - Vân Anh