Truyện cổ trang
Ân Tố Tố (Update phần 13) - Dịch giả Meode
Loạn giao cung đình (Update phần 35)
Hoàng đế hoang dâm (Update phần 15)
Ý loạn tình mê (Update phần 42) - Traidamdulich
Ý loạn tình mê (Update phần 11) - Traidamdulich