Truyện cổ trang
Chiếc vòng thần kỳ (Update phần 9)
Hành trình chịch dạo (Update phần 20)
Truyện sex Tru Tiên (Update phần 3)
Truyện sex Tru Tiên (Update phần 8)
Lăng Phong (Update phần 336)
Ân Tố Tố (Update phần 144) - Dịch giả Meode